Trwa ładowanie...
d21hv27
d21hv27
espi

GRAJEWO - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (49/2013)

GRAJEWO - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (49/2013)
Share
d21hv27
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 49 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-13
Skrócona nazwa emitenta
GRAJEWO
Temat
Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 września 2013 r. Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 12 września 2013 r., na podstawie którego członek Rady Nadzorczej Spółki, działając zgodnie z art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r., informuje o sprzedaży 7364 akcji Pfleiderer Grajewo S.A. po cenie średniej 18,23 zł. Sprzedaż wyżej wymienionych akcji nastąpiła na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 10 września 2013 r. Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Raport sporządzono na podstawie art 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Notification on a sale of Issuer’s shares Current report 49/2013 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. (the “Company”) hereby reports that on September 12, 2013 the Company received a notification dated September 12, 2013, in which a member of Supervisory Board of the Company, acting pursuant to article 160 section 1 subsection 1 of the act on a trade in financial instruments of July 29, 2005, notifies on a sale of 7364 shares of Pfleiderer Grajewo S.A. at average price amounting to PLN 18.23. Sale of the above mentioned shares was executed on a Warsaw Stock Exchange on September 10, 2013. A person obliged to issue the notification did not grant a consent for revealing the personal data. Report was prepared pursuant to article 160 section 4 of act on a trade in financial instruments of July 29, 2005. September 13, 2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PFLEIDERER GRAJEWO SA
(pełna nazwa emitenta)
GRAJEWO Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
19-203 Grajewo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiórowa 1
(ulica) (numer)
086 272 96 00 086 272 39 83
(telefon) (fax)
grajewo@pfleiderer.pl www.pfleiderer.pl
(e-mail) (www)
719-10-00-479 450093817
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-13 RAFAŁ KARCZ CZŁONEK ZARZĄDU
2013-09-13 IRENA LENCZEWSKA PROKURENT

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21hv27

Podziel się opinią

Share
d21hv27
d21hv27