Trwa ładowanie...
dlx1goj
espi
07-03-2013 07:38

GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

GROCLIN - Skonsolidowany raport roczny RS (2012)

Share
dlx1goj
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 175 179 180 791 41 973 43 668
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 471 6 593 1 071 1 593
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 868 91 687 22
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 056 625 493 151
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 263 -17 148 -1 261 -4 142
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 6 835 12 902 1 638 3 116
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -687 -1 348 -165 -326
Aktywa razem 274 567 288 241 67 161 65 260
Zobowiązania długoterminowe 9 459 8 513 2 314 1 927
Zobowiązania krótkoterminowe 77 111 88 749 18 862 20 094
Kapitał własny 187 997 190 979 45 985 43 239
Kapitał podstawowy 5 500 5 500 1 345 1 245
Liczba akcji 5 500 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,37 0,11 0,09 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 34,18 34,72 8,36 7,86
Zastosowane średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP31 grudnia 2012 r.średni kurs w okresie - 4,1736kurs na koniec okresu - 4,088231 grudnia 2011 r.średni kurs w okresie - 4,1401kurs na koniec okresu - 4,4168
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
RS2012grupa IGA_ESPI.pdf Skonsolidowany raport grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za rok obrotowy 2012.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dlx1goj

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | INTER GROCLIN AUTO SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 64-200 | | Wolsztyn, Karpicko | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Jeziorna | | 3 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 061 44 36 100 | | 061 44 36 366 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | groclin@groclin.com.pl | | www.groclin.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | CGS-Audytor Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 46A/141, 61-541 Poznań. Podmiot uprawniony do badań o numerze 541. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Zbigniew Drzymała Prezes Zarządu Zbigniew Drzymała
2013-03-07 Barbara Sikorska Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Barbara Sikorska
2013-03-07 Mirosława Doliwa Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Mirosława Doliwa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Halina Głuszak Dyrektor ds. finansowych Halina Głuszak

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dlx1goj
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dlx1goj
dlx1goj