Trwa ładowanie...
d15i4wd

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (22/2015)

GRUPA AZOTY SA - Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. (22/2015)

Share
d15i4wd

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA AZOTY SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Transakcje na instrumentach finansowych Grupy Azoty S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Azoty S.A. (dalej: ?Spółka?) informuje, że otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.) zawiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki dokonanych przez osobę blisko związaną z dwoma Członkami Rady Nadzorczej Spółki. Z wyżej wymienionych zawiadomień wynika, iż osoba blisko związana jednocześnie z dwoma członkami Rady Nadzorczej Spółki dokonała następujących transakcji: ? nabycie w dniu 7 kwietnia 2015 roku 140 akcji Spółki za średnią cenę 80,00 zł za akcję, ? nabycie w dniu 8 kwietnia 2015 roku 300 akcji Spółki za średnią cenę 81,95 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 8 kwietnia 2015 roku 467 akcji Spółki za średnią cenę 81,73 zł za akcję, ? nabycie w dniu 10 kwietnia 2015 roku 2118 akcji Spółki za średnią cenę 85,68 zł za akcję, ? sprzedaż w dniu 10 kwietnia 2015 roku 1918 akcji Spółki za średnią cenę 85,71 zł za akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte w trybie sesji
zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zawiadomienia sporządzone zostały w dniu 13 kwietnia 2015 roku. Osoby obowiązane do przekazania ww. informacji nie wyraziły zgody na publikację danych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 94 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current Report No. 22/2015 of April 13th 2015 Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Securities – Transactions executed by persons with access to inside information Transactions in financial instruments of Grupa Azoty S.A. The Management Board of Grupa Azoty S.A. ("the Company") reports that it has been notified, pursuant to Art. 160.1 of the Act on Trading in Securities of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of 2014, item 94, as amended), of transactions in Company financial instruments, executed by a person closely related to two members of the Company's Supervisory Board. According to the notifications, the person executed the following transactions: • purchase, on April 7th 2015, of 140 Company shares for an average price of PLN 80.00 per share, • purchase, on April 8th 2015, of 300 Company shares for an average price of PLN 81.95 per share, • sale, on April 8th 2015, of 467 Company shares for an average price of PLN 81.73 per share, • purchase, on April 10th 2015, of 2118 Company
shares for an average price of PLN 85.68 per share, • sale, on April 10th 2015, of 1918 Company shares for an average price of PLN 85.71 per share. All of the transactions were executed on the Warsaw Stock Exchange during regular trading sessions. The notifications are dated April 13th 2015. The person required to disclose the above information has not consented to the publication of the details specified in Section 2.1.1. of the Regulation of the Minister of Finance on release and disclosure of information on certain transactions in financial instruments and the rules for drawing up and keeping a list of persons having access to certain inside information, dated November 15th 2005. Legal basis: Art. 160.4 of the Act on Trading in Financial Instruments of July 29th 2005 (consolidated text: Dz. U. of 2014, item 94, as amended). | | |
| | | | |

d15i4wd

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA AZOTY SA | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 33-101 | | Tarnów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kwiatkowskiego | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 14 633 07 81 | | +48 14 633 07 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir.tarnow@grupaazoty.com | | http://tarnow.grupaazoty.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8730006829 | | 850002268 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Andrzej Skolmowski Wiceprezes Zarządu
2015-04-13 Artur Kopeć Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d15i4wd

Podziel się opinią

Share
d15i4wd
d15i4wd