Trwa ładowanie...
d35uk70
espi

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowana prognoza wyników Grupy Kapitałowej DUON w 2014 roku (3/2014)

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowana prognoza wyników Grupy Kapitałowej DUON w 2014 roku (3/2014)
Share
d35uk70

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowana prognoza wyników Grupy Kapitałowej DUON w 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. zakłada osiągnięcie w 2014 roku przez Grupę Kapitałową DUON następujących skonsolidowanych wyników: ? przychodów ze sprzedaży w wysokości 474,0 mln zł, ? wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 18,4 mln zł, ? zysku EBITDA w wysokości 24,7 mln zł, ? zysku netto w kwocie 12,9 mln zł. Do sporządzenia ww. prognozy przyjęto następujące podstawy i założenia: ? Plan sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej do odbiorców końcowych oparty jest o aktualnie posiadany portfel kontraktów. W prognozie uwzględniono również pozostałe planowane przez DUON w 2014r. przychody, które związane są z: (i) hurtowym handlem energią oraz gazem ziemnym (ii) wynikiem na kontraktach terminowych (iii) pozostałą działalnością realizowaną w ramach segmentu infrastruktury. ? Przyjęto, iż w II kwartale 2014 r. nastąpi zatwierdzenie przez URE nowej taryfy DUON Dystrybucja SA, na bazie której ustalane są ceny gazu w segmencie infrastruktury. ? Założono, że planowana w 2014 r. sprzedaż LNG
zostanie zrealizowana w oparciu o zaopatrzenie w gaz LNG z dotychczasowych źródeł tj. należących do PGNiG instalacji produkcyjnych LNG w Polsce, fabryki LNG w Kingiseppie w Federacji Rosyjskiej i z terminalu LNG w Zeebrugge w Belgii, a także z nowego kierunku - instalacji LNG w Kaliningradzie. ? Ceny zakupu założono na poziomie wynikającym z zawartych giełdowych kontraktów terminowych oraz bilateralnych na rynku OTC. Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych Grupy Kapitałowej DUON (kwartalnych i półrocznym). W przypadku gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serdeczna 8
(ulica) (numer)
061 66 41 850 061 66 41 851
(telefon) (fax)
duon@duon.pl www.duon.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2014-03-12 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35uk70

Podziel się opinią

Share
d35uk70
d35uk70