Trwa ładowanie...
d3dgvre
espi

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowana prognoza wyników Grupy Kapitałowej DUON w 2014 roku (3/2014)

GRUPA DUON S.A. - Skonsolidowana prognoza wyników Grupy Kapitałowej DUON w 2014 roku (3/2014)

Share
d3dgvre

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowana prognoza wyników Grupy Kapitałowej DUON w 2014 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. zakłada osiągnięcie w 2014 roku przez Grupę Kapitałową DUON następujących skonsolidowanych wyników: ? przychodów ze sprzedaży w wysokości 474,0 mln zł, ? wyniku na działalności operacyjnej (EBIT) w kwocie 18,4 mln zł, ? zysku EBITDA w wysokości 24,7 mln zł, ? zysku netto w kwocie 12,9 mln zł. Do sporządzenia ww. prognozy przyjęto następujące podstawy i założenia: ? Plan sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej do odbiorców końcowych oparty jest o aktualnie posiadany portfel kontraktów. W prognozie uwzględniono również pozostałe planowane przez DUON w 2014r. przychody, które związane są z: (i) hurtowym handlem energią oraz gazem ziemnym (ii) wynikiem na kontraktach terminowych (iii) pozostałą działalnością realizowaną w ramach segmentu infrastruktury. ? Przyjęto, iż w II kwartale 2014 r. nastąpi zatwierdzenie przez URE nowej taryfy DUON Dystrybucja SA, na bazie której ustalane są ceny gazu w segmencie infrastruktury. ? Założono, że planowana w 2014 r. sprzedaż LNG
zostanie zrealizowana w oparciu o zaopatrzenie w gaz LNG z dotychczasowych źródeł tj. należących do PGNiG instalacji produkcyjnych LNG w Polsce, fabryki LNG w Kingiseppie w Federacji Rosyjskiej i z terminalu LNG w Zeebrugge w Belgii, a także z nowego kierunku - instalacji LNG w Kaliningradzie. ? Ceny zakupu założono na poziomie wynikającym z zawartych giełdowych kontraktów terminowych oraz bilateralnych na rynku OTC. Prognoza będzie monitorowana na bieżąco poprzez kontrolę wykonania zaprojektowanych budżetów. Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników będzie zamieszczana w skonsolidowanych raportach okresowych Grupy Kapitałowej DUON (kwartalnych i półrocznym). W przypadku gdy jakakolwiek z prognozowanych wartości określonych powyżej będzie odbiegała o co najmniej 10% od wartości planowanej, Zarząd Spółki opublikuje korektę prognozy w formie odrębnego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dgvre

| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2014-03-12 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dgvre

Podziel się opinią

Share
d3dgvre
d3dgvre