Trwa ładowanie...
dhgp2iw

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Galiver Limited (4/2015)

GRUPA DUON S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji przez Galiver Limited (4/2015)

Share
dhgp2iw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji przez Galiver Limited | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej ?Spółka") informuje, że w dniu 14 stycznia 2015 r. otrzymał od spółki Galiver Limited zawiadomienie o następującej treści: ?Na podstawie art. 69 ust. 1, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?), zawiadamiamy, iż w wyniku przeprowadzenia w dniu 14.01.2015 transakcji sprzedaży akcji spółki Grupa DUON S.A., zmniejszył się udział spółki Galiver Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki publicznej Grupa DUON S.A. Przed zmianą ww. udziału, tj. zawarciem transakcji sprzedaży akcji, Galiver Limited posiadała 30.585.066 akcji spółki Grupa DUON S.A., co stanowiło 29,54% udziału w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługiwało 30.585.066 głosów, co stanowiło 29,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Grupa DUON S.A. Po zawarciu
transakcji sprzedaży akcji, spółka Galiver Limited posiada 18.129.193 akcji, co stanowi 17,51% w kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje 18.129.193 głosów, co stanowi 17,51% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Grupa DUON S.A. Galiver Limited nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Grupy DUON S.A. ani nie jest stroną porozumień dotyczących przekazywania uprawnień do wykonywania głosów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2015-01-14 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhgp2iw

Podziel się opinią

Share
dhgp2iw
dhgp2iw