Trwa ładowanie...
d2u39gi
d2u39gi
espi

GRUPA EMMERSON - Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego (17/2014) - EBI

GRUPA EMMERSON - Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego (17/2014)
Share
d2u39gi

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 17 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Emmerson S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 lipca 2014 r. Spółka otrzymała pismo od Komisji Nadzoru Finansowego (?KNF?), w którym to piśmie KNF na wniosek Emitenta zawiesiła postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F i G Emitenta. Zarząd Emitenta chciałby jednocześnie poinformować, iż zawnioskowane przez Spółkę zawieszenie postępowania prospektowego przed KNF jest tylko czasowe i wynika z obecnie podejmowanych przez Spółkę działań mających na celu rozszerzenie profilu działalności Emitenta m. in. o obrót wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteczne, a także inne usługi związane z rynkiem nieruchomości świadczone przez Emmerson Realty S.A. oraz jego spółki zależne. Zostanie to dokonane w wyniku planowanej konsolidacji Spółki z Emmerson Realty S.A. (wraz z jego spółkami zależnymi). Po
przeprowadzeniu rozszerzenia profilu działalności oraz reorganizacji struktury funkcjonowania Grupy Emitenta, Spółka zamierza wznowić postępowanie o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Odnośnie dalszych działań Emitenta podejmowanych w związku z rozszerzeniem profilu działalności, reorganizacją struktury grupy Emitenta oraz postępowaniem przed KNF, Spółka będzie informowała na bieżąco w drodze komunikatów EBI. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marek Krajewski Prezes Zarządu
Tadeusz Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u39gi

Podziel się opinią

Share
d2u39gi
d2u39gi