Trwa ładowanie...
d24kwtv

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Podpisanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta (15/2015)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Podpisanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta (15/2015)

Share
d24kwtv

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o świadczenie usług animatora emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka, Emitent) zawiadamia, iż Spółka zawarła ?Umowę o świadczenie usług animatora emitenta" z Alior Bank S.A. - Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie (Biuro Maklerskie). W dniu dzisiejszym Spółka została powiadomiona przez Biuro Maklerskie o podpisaniu tej Umowy. Celem nawiązanej współpracy jest zwiększenie płynności akcji Spółki. Jest to również jeden z warunków uczestnictwa Spółki w Programie Wspierania Płynności. Niniejsza umowa została zawarta w miejsce wypowiedzianej przez Spółkę umowy z poprzednim animatorem - Pekao Investment Banking S.A. (d. Unicredit CAIB Poland S.A.). W przedmiotowej umowie Biuro Maklerskie zobowiązuje się do pełnienia funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dla akcji na okaziciela Emitenta, dopuszczonych do obrotu giełdowego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych uregulowań wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, właściwe
organy Giełdy oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W ramach pełnienia tej funkcji Biuro Maklerskie zobowiązuje się wobec Spółki do aktywnego podtrzymywania wolumenu i płynności obrotu akcjami oraz prawami do akcji poprzez składanie zleceń kupna i zleceń sprzedaży oraz zawierania transakcji akcjami Emitenta - w imieniu własnym i na własny rachunek. Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Niniejsza Umowa jest zawarta pod warunkiem, że Zarząd Giełdy nie wyrazi sprzeciwu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-719 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fordońska | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 561 23 30 | | 052 321 00 78 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@immobile.com.pl | | www.immobile.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Piotr Fortuna Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24kwtv

Podziel się opinią

Share
d24kwtv
d24kwtv