Trwa ładowanie...
dsc5awj
dsc5awj
espi

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady ...

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady (130/2014)
Share
dsc5awj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 130 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, wybór Sekretarza Rady | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia odbytego dniu dzisiejszym tj. 17 listopada 2014 r. zgodnie z art. 17 ust 3 Statutu Spółki, powołała Pana Jacka Nowakowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z dniem 17 listopada 2014 r. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nowy członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej w załączeniu. Następnie Rada Nadzorcza powołała Panią Beatę Jerzy na stanowisko Sekretarza Rady. Od dnia 17 listopada 2014 r. skład Rady Nadzorczej Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. przedstawia się
następująco: - Piotr Kamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Jerzy Nadarzewski ? Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Beata Jerzy - Sekretarz Rady Nadzorczej, - Jacek Nowakowski ? Członek Rady Nadzorczej, - Mirosław Babiaczyk - Członek Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 2014.11.17.GKI.j.nowakowski-zyciorys.pdf | J.Nowakowski: życiorys | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fordońska 40
(ulica) (numer)
052 561 23 30 052 321 00 78
(telefon) (fax)
sekretariat@immobile.com.pl www.immobile.com.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)
dsc5awj

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2014-11-17 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsc5awj

Podziel się opinią

Share
dsc5awj
dsc5awj