Trwa ładowanie...
d87w7k2

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d87w7k2
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 90 856 64 726 21 688 15 371
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (4 925) (804) (1 176) (191)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (12 455) (3 511) (2 973) (834)
Zysk (strata) netto 2 842 (3 200) 678 (760)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 2 842 (3 192) 678 (758)
Zysk na akcję (PLN) 0,04 (0,04) 0,01 (0,01)
Rozwodniony zysk na akcję (PLN) 0,04 (0,04) 0,01 (0,01)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 379) 6 512 (1 284) 1 546
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 111) (11 585) (743) (2 751)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 9 664 3 964 2 307 941
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 174 (1 109) 280 (263)
Aktywa 263 417 238 842 61 802 57 591
Zobowiązania długoterminowe 66 013 64 561 15 488 15 567
Zobowiązania krótkoterminowe 53 520 31 913 12 557 7 695
Kapitał własny 143 884 142 368 33 757 34 329
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 143 884 142 368 33 757 34 329

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GKI_SSF RS 2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2014
Skonsolid. Spr Zarz 2014.pdf Skonsolidowane Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE z działalności w 2014 roku
list do Akcjonariuszy_SSF 2014.pdf List Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2014
oświadczenie Zarządu_SSF R 2014.pdf Oświadczenie Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2014
opinia biegłego_SSF RS 2014.pdf Opinia biełgego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finans. Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2014
raport z badania_SSF RS 2014.pdf Raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finans. Grupy Kapitałowej IMMOBILE za rok 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d87w7k2

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-719 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fordońska | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 561 23 30 | | 052 321 00 78 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@immobile.com.pl | | www.immobile.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Rafał Jerzy Prezes Zarządu
2015-03-20 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Hanna Gałązka Polska Press Sp. z o.o. Centrum Usług Wspólnych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d87w7k2

Podziel się opinią

Share
d87w7k2
d87w7k2