Trwa ładowanie...
d3l0q8b
espi

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną (59/2014)

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną (59/2014)
Share
d3l0q8b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-25
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka) informuje, że w dniu wczorajszym tj. 24 kwietnia 2014r. zawarła ze swoją spółką zależną HOTEL 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Bydgoszczy (HOTEL1) umowę pożyczki, w której HOTEL1 zobowiązała się pożyczyć Spółce kwotę 24,8 mln PLN do dnia 31.05.2014r., zaś Spółka zobowiązała się zwrócić kwotę pożyczki do dnia 31.12.2019r. Strony ustaliły wysokość odsetek na poziomie 4% w skali roku. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków w tego typu umowach. Umowa znacząca z uwagi na przekroczenie 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za okres ostatnich 4 kwartałów. Spółka przyjmuje to kryterium z uwagi na fakt, iż obecnie pozwala ono lepiej ocenić znaczenie zawartej Umowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-719 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Fordońska 40
(ulica) (numer)
052 561 23 30 052 321 00 78
(telefon) (fax)
sekretariat@immobile.com.pl www.immobile.com.pl
(e-mail) (www)
5540309005 090549380
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-25 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu
2014-04-25 Piotr Fortuna Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3l0q8b

Podziel się opinią

Share
d3l0q8b
d3l0q8b