Trwa ładowanie...
d1tighl

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zmiana treści projektów uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27.03.201 ...

GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. - Zmiana treści projektów uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27.03.2015 (17/2015)

Share
d1tighl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana treści projektów uchwał ZWZA zwołanego na dzień 27.03.2015 | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej "Spółka") w związku z opublikowaniem sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w dniu 20.03.2015r. tj. po dniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przekazuje do publicznej widomości nowe projekty uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014r., zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2014r. oraz w sprawie pokrycia straty za 2014 rok. Aktualna treść projektu: Uchwały Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. za 2014 rok § 1 Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w skład którego wchodzą: a) Bilans sporządzony na dzień
31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 266.080.397,26 zł; b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący stratę netto 22 114 304,10 zł; c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 336.257,94 zł; d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o 21.314.879,06 zł; e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poprzednia treść projektu: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. za 2014 rok § 1 Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza
Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w skład którego wchodzą: a) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ...................... zł; b) Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk/stratę netto ....................... zł; c) Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę ...................... zł; d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o ....................... zł e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Aktualna treść projektu: Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna
w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, w skład którego wchodzą: a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 263.417 tys. zł; b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk netto 2.842 tys. zł; c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę 1.174 tys. zł. d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost kapitału własnego o 1.516 tys. zł; e) informacja dodatkowa
obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Poprzednia treść projektu: Uchwały Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za 2014 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, w skład którego wchodzą: a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ....................... zł; b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujący zysk/strata netto ................ zł; c) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 01.01.2014 roku do dnia
31.12.2014 roku wykazujący wzrost/zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto o kwotę ................ zł; d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujący wzrost/zmniejszenie kapitału własnego o ...................... zł; e) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Aktualna treść projektu: Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna w Bydgoszczy z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie pokrycia straty Spółki za 2014 rok § 1 Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia stratę netto w kwocie 22 114 304,10 zł za rok obrotowy 2014 pokryć z dochodów Spółki przyszłych okresów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Poprzednia treść projektu: Uchwały Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za 2014 rok § 1 Walne Zgromadzenie GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. postanawia zysk netto w kwocie .................... zł za rok obrotowy 2014 przeznaczyć na kapitał zakładowy / stratę netto w kwocie .................... zł za rok obrotowy 2014 pokryć z dochodów Spółki przyszłych okresów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tighl

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 85-719 | | Bydgoszcz | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Fordońska | | 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 052 561 23 30 | | 052 321 00 78 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@immobile.com.pl | | www.immobile.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5540309005 | | 090549380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Rałał Jerzy Prezes Zarządu
2015-03-24 Sławomir Winiecki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1tighl

Podziel się opinią

Share
d1tighl
d1tighl