Trwa ładowanie...
d1nnivu
espi

GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5...

GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKI Kompleks S.A. w dniu 25.11.2011 roku (10/2011)
Share
d1nnivu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA KOMPLEKS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GKI Kompleks S.A. w dniu 25.11.2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd GKI Kompleks S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy spółki posiadających, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 25 listopada 2011 roku: 1. Janusz Wystemp - posiada 3 139 600 liczby głosów Spółki, co stanowiło 31,33 % udziału w liczbie głosów na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 27,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 2. Grzegorz Manelski - posiada 3 139 600 liczby głosów Spółki, co stanowiło 31,33 % udziału w liczbie głosów na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 27,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Waldemar Joński - posiada 3 139 600 liczby głosów Spółki, co stanowiło 31,33 % udziału w liczbie głosów na tym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz stanowi 27,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie z listą obecności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKI Kompleks SA w dniu 25 listopada 2011 r., reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 10.020.000 głosów. Ogólna liczba
głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 11 372 000 głosów. "Podstawa Prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nnivu

Podziel się opinią

Share
d1nnivu
d1nnivu