Trwa ładowanie...
d2xxqj7

GRUPA LOTOS - Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. (...

GRUPA LOTOS - Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. (7/2013)

Share
d2xxqj7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załączniki
Plik Opis
Szacunkiwybranychdanychoperacyjnychifinansowychza4kwartałi2012_rok.pdf Szacunki wybranych danych operacyjnych i finansowych za 4 kwartał 2012r. i 2012r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xxqj7

| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu
2013-01-31 Maciej Szozda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xxqj7

Podziel się opinią

Share
d2xxqj7
d2xxqj7