Trwa ładowanie...
d17wbg5
espi

GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółką AB LOTOS...

GRUPA LOTOS - Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółką AB LOTOS Geonafta (3/2012)

Share
d17wbg5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2013-01-18
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA LOTOS
Temat
Zawarcie umowy na dostawy ropy naftowej pomiędzy Grupą LOTOS S.A. a spółką AB LOTOS Geonafta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
17.01.2013r. Grupa LOTOS S.A. podpisała umowę na czas nieokreślony z AB LOTOS Geonafta (spółka pośrednio zależna) z siedzibą w Gorżdach, na dostawy dla Grupy LOTOS ropy naftowej. Zgodnie z zawartą umową dostawy ropy realizowane będą drogą morską. Szacowana wartość umowy w okresie 5 lat jej obowiązywania wynosi około 822 mln PLN. Umowa nie przewiduje kar umownych oraz została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej szacunkową wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych Grupy LOTOS. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

| | | GRUPA LOTOS SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA LOTOS | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-718 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Elbląska | | 135 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 3087111 | | 058 3018838 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lotos@grupalotos.pl | | www.lotos.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830000960 | | 190541636 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-18 Paweł Olechnowicz Prezes Zarządu
2013-01-18 Mariusz Machajewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17wbg5

Podziel się opinią

Share
d17wbg5
d17wbg5