Trwa ładowanie...
d3sdzbt

GRUPA NOKAUT S.A. - Odwołanie prognozy na rok 2012 (2/2013)

GRUPA NOKAUT S.A. - Odwołanie prognozy na rok 2012 (2/2013)

Share
d3sdzbt

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie prognozy na rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Grupa Nokaut S.A. ("Spółka") informuje o podjęciu decyzji o odwołaniu skonsolidowanej prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A. na 2012 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 38/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz o decyzji dotyczącej rezygnacji z podania nowej prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A. na 2012 r. Decyzja o odwołaniu prognozy finansowej Spółki na 2012 r. jest związana z niższą niż zakładano konwergencją cen przeklików do sklepów w czwartym kwartale 2012 roku, niższym niż zakładano sezonowym wzrostem aktywności użytkowników oraz opóźnieniem we wdrażaniu planowanych projektów branych pod uwagę przy konstruowaniu wyżej wspomnianej prognozy na 2012 r. a wpływających na osiągnięte przychody w czwartym kwartale 2012 r. Szacunkowe skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Grupa Nokaut S.A. ze sprzedaży w 2012 r. wynoszą 10.494 tys. PLN (co oznacza 92% realizacji wcześniejszej prognozy) i są wyższe o 29% w stosunku do
zeszłego roku. Jednocześnie Spółka utrzymała wcześniej założony poziom kosztów związany głównie z prowadzonym intensywnym programem inwestycyjnym przekształcającym docelowy model biznesowy Spółki z przeklików na prowizję od sprzedaży. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 25 oraz § 31 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

| | | GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-300 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sportowa | | 8 bud. B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 58 58 900 | | 58 662 03 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestorzy@nokaut.pl | | www.grupanokaut.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586 216 38 72 | | 220170588 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Wojciech Czernecki Prezes Zarządu
2013-01-04 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sdzbt

Podziel się opinią

Share
d3sdzbt
d3sdzbt