Trwa ładowanie...
d4m7p4v

GRUPA NOKAUT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzie ...

GRUPA NOKAUT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzień 25 marca 2015 roku wraz z projektami uchwał NWZ, w tym uchwał o zmianie Statutu Spółki (5/2015)

Share
d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRUPA NOKAUT S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzień 25 marca 2015 roku wraz z projektami uchwał NWZ, w tym uchwał o zmianie Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy Nokaut S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 5 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 marca 2015 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie (00-121 Warszawa), w Kancelarii Notarialnej Notariusza Adama Suchty przy ulicy Siennej 39 (parter), o godz. 12.00. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwały o zmianie Statutu Spółki oraz wykaz planowanych zmian w Statucie Spółki wraz z ich proponowanym brzmieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 ,2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut S.A..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Nokaut S.A. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A..pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Nokaut S.A. | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 81-300 | | Gdynia | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Sportowa | | 8 bud. B | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 58 58 58 900 | | 58 662 03 45 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | inwestorzy@nokaut.pl | | www.grupanokaut.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 586 216 38 72 | | 220170588 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-26 Wojciech Czernecki p.o. Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m7p4v

Podziel się opinią

Share
d4m7p4v
d4m7p4v