Trwa ładowanie...
d1gyy61
espi

GRUPA NOKAUT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzie...

GRUPA NOKAUT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzień 31 marca 2014 roku wraz z projektami uchwał NWZ, w tym uchwał o zmianie Statutu Spółki (9/2014)
Share
d1gyy61
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA NOKAUT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzień 31 marca 2014 roku wraz z projektami uchwał NWZ, w tym uchwał o zmianie Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Nokaut S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 5 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 marca 2014 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni (81-300), przy ulicy Sportowej 8 bud. B. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwały o zmianie Statutu Spółki oraz wykaz planowanych zmian w Statucie Spółki wraz z ich proponowanym i dotychczasowym brzmieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 ,2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i proponowane zmiany.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A..pdf
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Nokaut S.A..pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA NOKAUT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-300 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sportowa 8 bud. B
(ulica) (numer)
58 58 58 900 58 662 03 45
(telefon) (fax)
inwestorzy@nokaut.pl www.grupanokaut.pl
(e-mail) (www)
586 216 38 72 220170588
(NIP) (REGON)
d1gyy61

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Sławomir Topczewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gyy61

Podziel się opinią

Share
d1gyy61
d1gyy61