Trwa ładowanie...
d2fu9j0

GRUPA NOKAUT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzie...

GRUPA NOKAUT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzień 31 marca 2014 roku wraz z projektami uchwał NWZ, w tym uchwał o zmianie Statutu Spółki (9/2014)

Share
d2fu9j0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-04
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA NOKAUT S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A. na dzień 31 marca 2014 roku wraz z projektami uchwał NWZ, w tym uchwał o zmianie Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Grupy Nokaut S.A. (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o § 5 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 31 marca 2014 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni (81-300), przy ulicy Sportowej 8 bud. B. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwały o zmianie Statutu Spółki oraz wykaz planowanych zmian w Statucie Spółki wraz z ich proponowanym i dotychczasowym brzmieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 ,2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Obowiązujące postanowienia Statutu Spółki i proponowane zmiany.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Nokaut S.A..pdf
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Nokaut S.A..pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

| | | GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRUPA NOKAUT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-300 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sportowa | | 8 bud. B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 58 58 900 | | 58 662 03 45 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestorzy@nokaut.pl | | www.grupanokaut.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586 216 38 72 | | 220170588 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-04 Michał Jaskólski Wiceprezes Zarządu
2014-03-04 Sławomir Topczewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fu9j0

Podziel się opinią

Share
d2fu9j0
d2fu9j0