Trwa ładowanie...
d2jgd52
espi

GTC - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

GTC - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d2jgd52
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Skrócone sprawozdanie finansowe Rok 2013 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2012
Przychody operacyjne 550 351 617 668 131 114 147 591
Zysk brutto z działalności operacyjnej 352 548 378 395 83 990 90 417
Zysk (strata) brutto (728 287) (512 897) (172 584) (125 208)
Zysk (strata) netto (746 065) (541 514) (176 797) (132 194)
Zysk (strata) za 12 miesięcy na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (1.94) (1.46) (0.46) (0.36)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 309 678 322 462 73 776 77 070
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 333 963 457 604 80 123 110 464
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 057 875) (418 334) (252 368) (102 083)
Zwiększenie/ (zmniejszenie) stanu netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (392 333) 306 913 (97 848) 86 464
Na dzień 31 grudnia 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r.
Aktywa razem 7 277 559 8 801 337 1 754 813 2 152 864
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4 889 266 5 773 084 1 178 932 1 412 133
Zobowiazania długoterminowe 3 849 339 4 430 316 928 178 1 083 684
Zobowiązania krótkoterminowe 1 039 927 1 342 768 250 754 328 449
Kapitał własny 2 388 293 3 028 253 575 881 740 731
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2013_Skonsolidowany raport roczny Grupy GTC_FINAL.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy GTC za 2013 r.
2013_Consolidated annual report of GTC Group_eng_FINAL.pdf Consolidated annual report of GTC Group for 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jgd52

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Alain Ickovics Prezes Zarządu Alain Ickovics
2014-03-20 Erez Boniel Członek Zarządu Erez Boniel
2014-03-20 Yovav Carmi Członek Zarządu Yovav Carmi
2014-03-20 Mariusz Kozłowski Członek Zarządu Mariusz Kozłowski
2014-03-20 Piotr Kroenke Członek Zarządu Piotr Kroenke
2014-03-20 Jacek Wachowicz Członek Zarządu Jacek Wachowicz
2014-03-20 Witold Zatoński Członek Zarządu Witold Zatoński

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Andrzej Płatek Główny Księgowy Andrzej Płatek

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2jgd52

Podziel się opinią

Share
d2jgd52
d2jgd52