Trwa ładowanie...
d3sd52f
d3sd52f

GUS: Co 4. Polak ocenia swoje zdrowie jako bardzo dobre, co 10. - jako złe

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Subiektywna ocena stanu zdrowia mieszkańców Polski nieznacznie się poprawiła. Prawie co czwarty ocenił swoje zdrowie jako bardzo dobre, a co dziesiąty - jako złe lub bardzo złe. Coraz częściej wśród Polaków występuje problem nadwagi i otyłości. Zbyt dużą masę ciała ma już co druga dorosła osoba, ale średnia waga ciała dzieci w ciągu 5 lat zmniejszyła się, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Share
d3sd52f

Blisko co drugi Polak ocenił swoje zdrowie jako dobre, co piąty - jako takie sobie (ani dobre ani złe) i co dziesiąty jako złe lub bardzo złe, a niemal co czwarty jako bardzo dobre. Oznacza to, że niespełna co trzeci mieszkaniec naszego kraju ocenił swoje zdrowie poniżej oceny dobrej, wynika z badania "Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r."

W porównaniu do poprzedniego badania zmniejszył się odsetek osób oceniających swoje zdrowie jako takie sobie lub złe. Powiększyła się nieznacznie populacja osób oceniających swoje zdrowie jako bardzo złe, choć z drugiej strony wzrosła populacja osób z bardzo dobrą i dobrą oceną swojego zdrowia.

Zmiana na lepsze nie dotyczyła jednak wszystkich regionów Polski. Najgorzej swoje zdrowie ocenili mieszkańcy województwa łódzkiego i lubelskiego, najlepiej mieszkańcy województwa wielkopolskiego i małopolskiego.

d3sd52f

Poprawa stanu zdrowia dotyczyła zarówno mieszkańców miast, jak i wsi, przy czym była ona wyraźniejsza na wsi. W 2014 r. na wsi niespełna 32% badanych stwierdziło, że ich zdrowie nie jest dobre, podczas gdy w miastach ponad 33%. W poprzednim badaniu takie zdanie formułowało po 34% mieszkańców wsi i miast.

Mężczyźni rzadziej oceniali swoje zdrowie poniżej oceny dobrej (29% mężczyzn wobec 36% kobiet), chociaż w obu grupach nastąpił jednakowy spadek ocen niższych (zdrowie takie sobie lub złe), natomiast wzrosła nieznacznie ocena mocno negatywna (zdrowie mam bardzo złe).

Dla blisko 50% ogółu dzieci do lat 14 uzyskano bardzo dobrą ocenę stanu zdrowia, dobrą - dla 42%, średnią (ani dobrą ani złą) - dla 8%, zaś ocenę złą lub bardzo złą - dla nieco więcej niż 1% dzieci. Dla porównania, w poprzednim badaniu odsetki wynosiły odpowiednio 48%, 44%, 6% oraz 1,3%. Najwyżej oceniano zdrowie dzieci w grupie wieku 0-9 lat, zaś nieznacznie niższe oceny uzyskały dzieci w wieku 10-14 lat. Ogólnie lepiej oceniane było zdrowie dziewczynek niż chłopców.

"Mimo poprawiającej się subiektywnej oceny stanu zdrowia 59% osób dorosłych zadeklarowało występowanie w ciągu ostatnich 12 miesięcy dolegliwości zdrowotnych lub chorób przewlekłych. Najczęściej uskarżano się na ból dolnej części pleców (co 4-5 dorosła osoba), wysokie ciśnienie krwi, bóle szyi, zwyrodnienie stawów (co 8 dorosła osoba). Często również występuje u dorosłych migrena i choroba wieńcowa. Nieznacznie mniejsza jest natomiast populacja dzieci z alergią (15%)" - czytamy w raporcie.

d3sd52f

Co czwarte dziecko ma długotrwałe dolegliwości zdrowotne lub choroby przewlekłe. Częściej dotykają one chłopców niż dziewczynek (odpowiednio 29% i 23%).

GUS podał, że obiektywne mierniki masy ciała BMI (według aktualnych norm WHO) wskazują, że w porównaniu z poprzednim badaniem waga ciała dorosłego mieszkańca Polski niestety nadal wzrasta i coraz częściej występuje problem nadwagi i otyłości. Zbyt dużą masę ciała ma już co druga dorosła osoba i relatywnie częściej problemy z nadmierną masą ciała występują wśród mężczyzn.

Pod koniec 2014 r. ponad 62% ogółu mężczyzn ważyło zbyt dużo (44% miało nadwagę, a 18% zaliczono do grupy ludzi otyłych). Wśród kobiet prawie 46% ważyło zbyt dużo (30% miało nadwagę, a kolejne 16% stanowiły kobiety otyłe).

"W porównaniu z badaniem przeprowadzonym w 2009 roku zauważalne jest zmniejszenie się średniej wagi ciała prawie dla każdego rocznika wieku dzieci; jest to szczególnie widoczne dla grupy dzieci 14- letnich. Natomiast średnia wzrostu dzieci w 2014 roku w przypadku większości roczników jest nieznacznie niższa od tej odnotowanej w poprzednim badaniu" - czytamy dalej.

d3sd52f

Z badania wynika, że młodsze generacje dorosłych mieszkańców Polski osiągają coraz wyższy wzrost. Dotyczy to zarówno młodych mężczyzn, jak i kobiet. Statystyczna dwudziestoletnia kobieta mierzy 166 cm wzrostu, i jest wyższa od swojej matki o 3 cm, a od swej babki o 5 cm. Natomiast statystyczny dwudziestoletni mężczyzna mierzy 180 cm wzrostu i jest wyższy od swojego ojca o 4 cm, a od swojego dziadka o 8 cm. Jedna czwarta najwyższych mężczyzn 20-25 letnich ma co najmniej 185 cm wzrostu, a jedna czwarta najwyższych kobiet w tym wieku mierzy co najmniej 170 cm.

Badanie "Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r." zostało przeprowadzone w okresie wrzesień-grudzień 2014 r. Wylosowano 24 tys. mieszkań. Wywiady przeprowadzono w 12,2 tys. gospodarstw domowych, w których zbadano 28 826 osób, mieszkających na obszarach miejskich i wiejskich całego kraju, w tym 24 156 osób w wieku 15 lat i więcej (zwanych dalej osobami dorosłymi) oraz 4 670 dzieci w wieku 0-14 lat. Uzyskane informacje statystyczne zostały uogólnione na ludność Polski zamieszkałą w gospodarstwach domowych według stanu na 31 grudnia 2014 roku. Pozyskane wyniki są reprezentatywne na poziomie kraju, a wybrane informacje - również na poziomie województw.

(ISBnews)

d3sd52f

Podziel się opinią

Share
d3sd52f
d3sd52f