Trwa ładowanie...
d26n1q8

GUS: dobre nastroje dyrektorów przedsiębiorstw w kwietniu

W kwietniu dyrektorzy przedsiębiorstw z większości branż pozytywnie oceniają koniunkturę - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w b.m. ukształtował się na poziomie plus 5,4 (plus 4,9 w marcu).

Share
d26n1q8

Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 10,9 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16,9 proc. i 12 proc). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zarówno krajowy jak i zagraniczny portfel zamówień oceniane są w kwietniu pozytywnie, nieco lepiej niż przed miesiącem. Wzrost portfela zamówień przekłada się na niewielką poprawę bieżącej produkcji oraz mniej pesymistyczne niż w marcu opinie dotyczące sytuacji finansowej.

Szefowie tych firm sygnalizują wzrost należności, nieco większy niż przed miesiącem. Opóźnienia płatności za sprzedane produkty utrzymują się na poziomie zbliżonym do zgłaszanego w marcu. Stan zapasów wyrobów gotowych nieznacznie przekracza poziom uznawany za wystarczający. Utrzymują się korzystne przewidywania portfela zamówień i produkcji. Prognozy sytuacji finansowej są optymistyczne. W firmach planowany jest nieznaczny wzrost zatrudnienia. Przedsiębiorcy oczekują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać w niewielkim stopniu.

d26n1q8

W budownictwie w kwietniu ogólny klimat koniunktury kształtuje się na poziomie minus 2,4 (przed miesiącem minus 6,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 16,2 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie - 18,6 proc. (przed miesiącem odpowiednio 14,2 proc. i 21,1 proc.). Pozostali uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Diagnozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej są mniej negatywne od zgłaszanych w ostatnich kilku miesiącach. Odpowiednie prognozy są pozytywne, lepsze od formułowanych w marcu i zbliżone do sygnalizowanych w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Utrzymuje się wzrost opóźnień płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Po raz pierwszy od kwietnia 2015 r. dyrektorzy przedsiębiorstw nie przewidują redukcji zatrudnienia. Zapowiadany spadek cen robót budowlano-montażowych jest podobny do oczekiwanego w marcu. Spośród badanych podmiotów 25 proc. (przed rokiem 23,4 proc.) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą.

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 10,3 (plus 8,6 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 9,2 proc. (przed miesiącem odpowiednio 19 proc. i 10,5 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

d26n1q8

Diagnozy i prognozy sprzedaży są optymistyczne: oceny bieżące - najlepsze od początku 2011 r., a przewidywania - od maja 2014 r. W kwietniu sytuacja finansowa nie zmienia się. Prognozy są bardziej korzystne od tych sprzed przed miesiąca. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów towarów, jednak ze względu na prognozowany wzrost sprzedaży planowane jest zwiększenie zamówień towarów u dostawców. Możliwy jest niewielki wzrost zatrudnienia, podobny do oczekiwanego w marcu. Przedsiębiorcy przewidują też utrzymanie dynamiki cen towarów.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się w kwietniu na poziomie plus 5,2 (plus 2,4 w marcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,3 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie - 12,1 proc. (przed miesiącem odpowiednio 15,1 proc. i 12,8 proc.). Pozostali uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Oceny sprzedaży są optymistyczne, najlepsze od sierpnia 2008 r. Diagnozy sytuacji finansowej są negatywne, choć mniej pesymistyczne od formułowanych w ostatnich siedmiu miesiącach. Odpowiednie prognozy są nieznacznie pozytywne, lepsze od zgłaszanych od listopada ub. r.

Utrzymują się nadmierne zapasy towarów. Wzrost zamówień towarów u dostawców może być zbliżony do przewidywanego miesiąc wcześniej. Planowane jest dalsze, choć niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Dyrektorzy przewidują, iż ceny towarów mogą nieznacznie rosnąć, choć wolniej niż oceniano przed miesiącem.

d26n1q8

Lepszy niż przed miesiącem jest też wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa, który kształtuje się na poziomie plus 7 proc. (przed miesiącem plus 5,1). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 11 proc. (w marcu odpowiednio 17,7 proc. i 12,7 proc.). Reszta uznaje, uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący popyt i sytuacja finansowa oceniane są mniej niekorzystne, niż przed miesiącem, natomiast opinie dotyczące sprzedaży nie są negatywne po raz pierwszy od października ub. r. Prognozy popytu i sprzedaży od dwóch miesięcy są coraz bardziej optymistyczne.

Nieznacznie pozytywne przewidywania dotyczące sytuacji finansowej kształtują się na poziomie prognoz z marca. Jest też mniej opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają wzrost zatrudnienia, nieco większy od planowanego przed miesiącem. Podobnie jak w marcu, przedsiębiorcy oczekują niewielkiego spadku cen.

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtował się w kwietniu na poziomie plus 21,6 (przed miesiącem plus 25,5). Poprawę koniunktury odnotowuje 27,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6,2 proc. (w marcu odpowiednio 31,1 proc. i 5,7 proc. Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

d26n1q8

Zarówno diagnozy jak i prognozy popytu oraz sprzedaży są bardziej optymistyczne od zgłaszanych przed miesiącem. Po raz pierwszy od maja 2009 r. aktualna sytuacja finansowa nie jest oceniana pozytywnie, ale korzystne prognozy utrzymują się na poziomie przewidywań sprzed miesiąca.

Odnotowywany jest niewielki spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Przewidywany na najbliższe trzy miesiące wzrost cen może być mniejszy od zapowiadanego w marcu. Dyrektorzy jednostek zapowiadają redukcje zatrudnienia, zbliżone do planowanych przed miesiącem.

d26n1q8

Podziel się opinią

Share
d26n1q8
d26n1q8