Trwa ładowanie...
dndtut0
dndtut0

GUS: fundusze inwestycyjne zgromadziły w 2014 r. niemal 234 mld zł

W Polsce na koniec grudnia 2014 r. funkcjonowało 681 funduszy inwestycyjnych, czyli o 42 więcej niż rok wcześniej, a wartość ich aktywów wynosiła 233,9 mld zł - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dndtut0

"W ciągu minionego roku liczba otwartych funduszy inwestycyjnych zmniejszyła się do 40 (58 przed rokiem), a specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych do 47 (52 przed rokiem). Wzrost odnotowano w grupie funduszy inwestycyjnych zamkniętych, ich liczba zwiększyła się z 529 do 594" - wynika z danych zaprezentowanych przez Urząd.

Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez fundusze inwestycyjne wyniosła na koniec grudnia 233 mld 916 mln zł, co oznacza 10,4-proc. wzrost wobec poprzedniego roku.

Jak podał GUS, główną pozycję aktywów ogółem funduszy inwestycyjnych stanowiły składniki lokat notowane na aktywnym rynku, a ich wartość wyniosła 109 mld 529,9 mln zł i była wyższa o 9 proc. w stosunku do grudnia 2013 r.

dndtut0

Aktywny rynek to taki, który spełnia łącznie kilka kryteriów: instrumenty będące przedmiotem obrotu na rynku są jednorodne, zazwyczaj w każdym czasie występują zainteresowani nabywcy i sprzedawcy, a ceny są podawane do publicznej wiadomości.

"Udział tej pozycji w aktywach ogółem zmniejszył się do 46,8 proc. (wobec 47,4 proc. przed rokiem). W 2014 r. należności funduszy inwestycyjnych wyniosły 11 mld 602,8 mln zł i były wyższe o 9,3 proc. w porównaniu z końcem grudnia 2013 r. Należności z tytułu zbytych lokat zwiększyły się do 3 mld 648,3 mln zł" - napisano w komunikacie GUS.

Poinformowano też, że na koniec 2014 r. działało w Polsce 58 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Ich aktywa warte były 1 mld 906,5 mln zł (o 18,5 proc. więcej niż na koniec grudnia 2013 r.), w tym aktywa obrotowe osiągnęły wartość 1 mld 702,7 mln zł i stanowiły 89,3 proc. aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się o 34,2 proc., do 1 mld 304,7 mln zł.

"W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (58,6 proc.)" - podał Urząd.

dndtut0

Z kolei w pasywach TFI kapitały własne wyniosły 1 mld 467,5 mln zł (wzrost o 32,3 proc. w stosunku do grudnia 2013 r.) i miały największy udział (77 proc.). "Wartość kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym TFI zwiększyła się do 117,2 mln zł (udział inwestorów zagranicznych zwiększył się o 10,1 pkt proc. do 28,8 proc.)" - czytamy w komunikacie GUS.

Wynik finansowy brutto TFI w 2014 r. wyniósł 605,7 mln zł i był o 12,9 proc. wyższy w stosunku do poprzedniego roku. "Na wynik finansowy netto w wysokości 491,0 mln zł złożyły się zyski 50 towarzystw funduszy inwestycyjnych o łącznej wartości 506,9 mln zł i straty 8 towarzystw funduszy inwestycyjnych w łącznej kwocie 15,9 mln zł" - napisano.

dndtut0

Podziel się opinią

Share
dndtut0
dndtut0