Trwa ładowanie...
Gospodarka

GUS: klimat koniunktury gospodarczej w lipcu wciąż słaby

Firmy negatywnie oceniają koniunkturę w przemyśle, nieco mniej pesymistycznie koniunkturę w budownictwie, a koniunktura w handlu hurtowym utrzymuje się poprzednim poziomie, ale niższym, niż w ostatnich dwóch latach - wynika z poniedziałkowych danych GUS.
Share
GUS: klimat koniunktury gospodarczej w lipcu wciąż słaby
Źródło: Jupiterimages
d2km0vp

"Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany jest negatywnie, podobnie jak w czerwcu, i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat" - napisano w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego.

W lipcu utrzymał się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie minus 4. Poprawę koniunktury zarówno w lipcu jak i czerwcu sygnalizuje 15 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 19 proc. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Pesymistyczne oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji są zbliżone do zgłaszanych w czerwcu. Odpowiednie prognozy są korzystne, choć nieco ostrożniejsze od formułowanych przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest mniej pesymistycznie, niż w czerwcu, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiego pogorszenia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie spadać" - napisano.

d2km0vp

Według GUS ogólny klimat koniunktury w budownictwie firmy oceniły w lipcu nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu, na poziomie zbliżonym do odnotowanego w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie ukształtował się na poziomie minus 15 (w czerwcu minus 17). Poprawę koniunktury zasygnalizowało 13 proc. przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 28 proc. (przed miesiącem odpowiednio 13 proc. i 30 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"Oceny bieżącego portfela zamówień oraz produkcji budowlano-montażowej, a także oceny i prognozy sytuacji finansowej są mniej negatywne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie pogarszają się przewidywania dotyczące portfela zamówień, przy utrzymujących się niekorzystnych prognozach produkcji budowlano-montażowej. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano-montażowych nieco mniej znaczący od zapowiadanego w czerwcu" - napisano.

GUS poinformował w komunikacie, że ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym utrzymał się w lipcu na dotychczasowym poziomie (zero), lecz jego oceny są gorsze niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Poprawę i pogorszenie koniunktury zasygnalizowało 16 proc. badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem odpowiednio po 17 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Zgodnie z komunikatem GUS, w lipcu firmy odnotowują niewielki wzrost bieżącej sprzedaży. "Odpowiednie prognozy są również korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu. Oceny sytuacji finansowej są mniej negatywne niż miesiąc wcześniej. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się pogorszać w stopniu zbliżonym do oczekiwanego w czerwcu" - podano. Według GUS badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą nadal rosnąć.

d2km0vp

Nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu oceniono ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym. Ukształtował się on w lipcu na poziomie minus 7 (w czerwcu minus 9). Poprawę koniunktury zasygnalizowało 13 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 20 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12 proc. i 21 proc.) Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Z badań GUS wynika, że bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są nieznacznie mniej niekorzystnie niż w czerwcu. Odpowiednie przewidywania są negatywne, zbliżone do prognoz sprzed miesiąca. Biorący udział w badaniu dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiedzieli, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie nieco szybszym od oczekiwanego w czerwcu.

Niekorzystnie oceniło w lipcu koniunkturę większość badanych przedsiębiorstw usługowych. "Najbardziej pesymistyczne, gorsze niż przed rokiem, ale mniej negatywne niż przed miesiącem oceny koniunktury formułują jednostki z sekcji edukacja. Również negatywnie, gorzej niż w czerwcu bieżącego, ale lepiej niż w lipcu ubiegłego roku, oceniają koniunkturę podmioty z sekcji pozostała działalność usługowa." - napisano. Według GUS najbardziej korzystnie, choć mniej pozytywnie niż przed miesiącem i przed rokiem, oceniły koniunkturę jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

d2km0vp

Podziel się opinią

Share
d2km0vp
d2km0vp