Trwa ładowanie...
dhc0f6p
dhc0f6p

GUS: większość przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie

W lipcu większość badanych przedsiębiorstw usługowych ocenia koniunkturę pozytywnie - wynika z badania GUS. W najbliższych miesiącach firmy z większości sekcji objętych badaniem prognozują spadek cen oraz wzrost popytu i sprzedaży.
Share
dhc0f6p

"Najlepsze, bardziej korzystne niż przed rokiem oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, ich opinie są jednak gorsze od zgłaszanych przed miesiącem" - napisano w komunikacie. Natomiast najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają kierujący jednostkami z sekcji edukacja - ich opinie są zbliżone do formułowanych w czerwcu br., choć lepsze niż przed rokiem.

"W lipcu najbardziej znaczący wzrost popytu na usługi zgłaszają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz zakwaterowanie i gastronomia (sekcja I). Największy spadek popytu odnotowują firmy z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz edukacja" - napisano w komunikacie.

Zaznaczono, że w najbliższych trzech miesiącach firmy z większości sekcji objętych badaniem spodziewają się wzrostu popytu, przede wszystkim jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz - w mniejszym stopniu - podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia.

dhc0f6p

"W lipcu największy wzrost sprzedaży odnotowują podmioty z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia. Najbardziej znaczący spadek sprzedaży zgłaszają podmioty z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz edukacja" - napisano.

W najbliższych trzech miesiącach firmy z większości sekcji objętych badaniem spodziewają się wzrostu sprzedaży, w największym stopniu jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz zakwaterowanie i gastronomia - dodano.

"W lipcu podmioty z większości sekcji objętych badaniem odnotowują pogorszenie swojej sytuacji finansowej, najbardziej znaczące - z sekcji edukacja oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Najkorzystniej, podobnie jak przed miesiącem, sytuację finansową oceniają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - napisano w raporcie.

Dodano, że "na najbliższe trzy miesiące firmy z większości sekcji objętych badaniem formułują niekorzystne prognozy sytuacji finansowej, przede wszystkim - podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Najbardziej optymistyczne przewidywania zgłaszają jednostki z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa".

dhc0f6p

Jeśli chodzi o ceny, to w najbliższych miesiącach firmy z większości sekcji objętych badaniem prognozują ich spadek, najbardziej znaczący - firmy z sekcji informacja i komunikacja. Niewielkiego wzrostu cen spodziewają się tylko kierujący firmami z sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, zakwaterowanie i gastronomia, obsługa rynku nieruchomości.

"Na najbliższe trzy miesiące firmy z większości sekcji objętych badaniem usług zapowiadają redukcje zatrudnienia, największe -jednostki z sekcji edukacja. Najbardziej znaczący wzrost zatrudnienia przewidują jednostki z sekcji informacja i komunikacja" - dodano.

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 1 (przed miesiącem plus 1). Poprawę koniunktury odnotowuje 14 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 15 proc. (w czerwcu odpowiednio 15 proc. i 14 proc.).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się na poziomie plus 7 (przed miesiącem plus 8). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 11 proc. (w czerwcu odpowiednio 19 proc. i 11 proc.).

dhc0f6p

W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się na poziomie plus 12 (przed miesiącem plus 13). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 6 proc. (w czerwcu odpowiednio 19 proc. i 6 proc.).

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 23 (przed miesiącem plus 25). Poprawę koniunktury odnotowuje 27 proc. badanych firm, a jej pogorszenie 4 proc. (w czerwcu odpowiednio 30 proc. i 5 proc.).

dhc0f6p

Podziel się opinią

Share
dhc0f6p
dhc0f6p