Trwa ładowanie...
d2wch0d

Gwarancje na dużą skalę dla instytucji finansowych mogą zwiększyć deficyt - projekt ustawy

29.10.Warszawa(PAP) - Realizacja gwarancji Skarbu Państwa na rzecz
banków lub NBP może - w wariancie pesymistycznym - spowodować
konieczność zmiany ustawy budżetowej np. przez...

Share
d2wch0d

29.10.Warszawa(PAP) - Realizacja gwarancji Skarbu Państwa na rzecz banków lub NBP może - w wariancie pesymistycznym - spowodować konieczność zmiany ustawy budżetowej np. przez zwiększenie deficytu - napisano w projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym.

"W przypadku konieczności wykorzystania instrumentów wsparcia będących zgodnie z ustawą w gestii Ministra Finansów, ustawa może mieć określony wpływ na wydatki budżetu państwa oraz na przychody i rozchody. Wszelkie umorzenia płatności za skarbowe papiery wartościowe oraz częściowe pomniejszanie pożyczek stanowią pomniejszenie przychodów" - napisano w uzasadnieniu do projektu.

"Konieczność realizowania gwarancji Skarbu Państwa na rzecz banków lub Narodowego Banku Polskiego miałaby wpływ na wydatki budżetu państwa. W wariancie pesymistycznym realizacja gwarancji Skarbu Państwa na dużą skalę wymagać mogłaby zmiany ustawy budżetowej poprzez np. zwiększenie deficytu. Skutki finansowe kryzysów finansowych są trudne do oszacowania, a dane światowe dotyczące kosztów kryzysów wskazują na ich znaczną rozpiętość - od kilku do kilkudziesięciu procent PKB poszczególnych krajów" - oceniają autorzy projektu.

d2wch0d

Rząd przyjął ustawę o wspieraniu instytucji finansowych we wtorek. Według jej zapisów Skarb Państwa będzie mógł udzielić wsparcie zagrożonym utratą płynności bankom, funduszom inwestycyjnym, TFI lub ubezpieczycielom mającym siedzibę w Polsce. Wsparcie może być udzielane między innymi w formie gwarancji, pożyczek skarbowych, papierów wartościowych, sprzedaży papierów skarbowych z odroczonym terminem płatności lub rozłożeniem na raty.

Zgodnie z projektem Skarb Państwa będzie mógł udzielić gwarancji spłaty przez banki kredytu refinansowego, zaciągniętego w NBP, aby nie utraciły one płynności. Gwarancja będzie mogła być udzielana do 50 proc. pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

Zgodnie z zapisami ustawy Skarb Państwa mógłby też udzielić gwarancji spłaty kredytu lub linii kredytowych przyznanych przez banki innym bankom, aby utrzymały one płynność.(PAP)

mach/ gor/

d2wch0d

Podziel się opinią

Share
d2wch0d
d2wch0d