Trwa ładowanie...
d21pg91
espi

HANDLOWY - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne ZgromadzenieBanku Handloweg ...

HANDLOWY - Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne ZgromadzenieBanku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r. (13/2014)
Share
d21pg91
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
HANDLOWY
Temat
Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 24 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 133), Bank Handlowy w Warszawie S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 czerwca 2014 r. Treść podjętych uchwał zawarta jest w Załączniku do raportu.
Załączniki
Plik Opis
013-zal.uchwaly ZWZA 24.06.2014.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA
(pełna nazwa emitenta)
HANDLOWY
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-923 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 16
(ulica) (numer)
(22) 657-72-00 (22) 657-75-80
(telefon) (fax)
listybh@citigroup.com www.citibankhandlowy.pl
(e-mail) (www)
526-030-02-91 000013037
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21pg91

Podziel się opinią

Share
d21pg91
d21pg91