Trwa ładowanie...
d2xqx8b

HANDLOWY - Informacja o zarejestrowaniu zmiany w Statucie Banku (1/2012)

HANDLOWY - Informacja o zarejestrowaniu zmiany w Statucie Banku (1/2012)

Share
d2xqx8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HANDLOWY | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zarejestrowaniu zmiany w Statucie Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie paragrafu 38 ust.1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Banku Handlowego w Warszawie S.A. podaje, iż powziął informację, że Postanowieniem z dnia 28 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę w Statucie Banku Handlowego w Warszawie S.A. uchwaloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. w dniu 12 września 2011 r. Uchwałą nr 6. Zarejestrowana zmiana Statutu obejmuje zmianę § 13 ust. 4. Dotychczasową treść § 13 ust. 4 Statutu oraz treść dokonanej zmiany Zarząd przedstawia w Załączniku do raportu. Załącznik do raportu bieżącego § 13 ust. 4. Statutu Banku ? dotychczasowa treść: "4.
Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie." § 13 ust. 4. Statutu Banku ? zmieniona treść: "4. Bank może zorganizować Walne Zgromadzenie w sposób umożliwiający akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez: 1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym; 2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, umożliwiającą akcjonariuszom, wykorzystującym środki komunikacji elektronicznej, zdalne wypowiadanie się w toku Walnego Zgromadzenia; 3. wykonywanie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika, przed lub w toku Walnego Zgromadzenia." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xqx8b

| | | Bank Handlowy w Warszawie SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HANDLOWY | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-923 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Senatorska | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 657-72-00 | | (22) 657-75-80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | listybh@citigroup.com | | www.citibankhandlowy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-02-91 | | 000013037 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Tomasz Ośko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xqx8b

Podziel się opinią

Share
d2xqx8b
d2xqx8b