Trwa ładowanie...
d8lxaho

HARPER HYGIENICS S.A. - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2011r. w części dotyczącej skró...

HARPER HYGIENICS S.A. - Korekta raportu okresowego za III kwartał 2011r. w części dotyczącej skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A (25/2011)

Share
d8lxaho

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARPER HYGIENICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu okresowego za III kwartał 2011r. w części dotyczącej skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Harper Hygienics S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 25 listopada 2011 r. dokonał sprostowania błędu pisarskiego w raporcie okresowym za III kwartał 2011 r. podanego do publicznej wiadomości w dniu 14 listopada 2011 r., w części dotyczącej Noty Objaśniającej nr 5.3.2 ? stanowiącej składową skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. w zakresie podsumowania przychodów segmentów za okres 1.01. - 30.09.2011 r. i zyski w segmencie w poszczególnych segmentach za okres 1.01. - 30.09.2011 r. Nota 5.3.2 "Przychody i wyniki segmentów" w brzmieniu pierwotnym oraz po sprostowaniu znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Ujednolicone Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A uwzględniające niniejsze sprostowanie jest dostępne na stronie internetowej Spółki www.cleanic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie ? Raporty okresowe. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik do raportu.pdf | Nota 5.3.2 "Przychody i wyniki segmentów" w brzmieniu pierwotnym oraz po | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

| | | HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARPER HYGIENICS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-634 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Racławicka | | 99 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 25 759 36 43-47 | | 25 759 36 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | Harper@cleanic.pl | | www.cleanic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-012-05-98 | | 002203701 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Agnieszka Masłowska Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu
2011-11-25 Arkadiusz Citków Dyrektor Marketingu - Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d8lxaho

Podziel się opinią

Share
d8lxaho
d8lxaho