Trwa ładowanie...
d1ejc8p

HARPER HYGIENICS S.A. - Koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A (27/2010)

HARPER HYGIENICS S.A. - Koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A (27/2010)

Share
d1ejc8p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HARPER HYGIENICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Harper Hygienics S.A. (dalej Spółka)
w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2010 z dnia 27 lipca 2010 roku informuje o średnim koszcie przeprowadzenia oferty sprzedaży akcji serii A, przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą.Ostateczny koszt przeprowadzenia oferty sprzedaży 13 000 000 akcji serii A wynosi 1.148.506,18 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset sześć złotych i osiemnaście groszy):- przygotowanie i przeprowadzenie oferty - 554.918,88 zł- wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 393.784,87 zł- promocja oferty?199.802,43 złŚredni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję serii A wynosi: 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy).Koszty Spółki związane z publiczną ofertą sprzedaży akcji obciążają koszty działalności Spółki.Podstawa prawna:§ 33 ust. 1 pkt 12 i 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

| | | HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HARPER HYGIENICS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-634 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Racławicka | | 99 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 25 759 36 43-47 | | 25 759 36 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | Harper@cleanic.pl | | www.cleanic.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-012-05-98 | | 002203701 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Robert Neymann Prezes Zarządu
2010-12-29 Grzegorz Świderski Dyrektor Finansowy - Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ejc8p

Podziel się opinią

Share
d1ejc8p
d1ejc8p