Trwa ładowanie...
d3hc2jx

HAWE - Informacja osoby zobowiązanej (RB-8/2014) (8/2014)

HAWE - Informacja osoby zobowiązanej (RB-8/2014) (8/2014)

Share
d3hc2jx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Informacja osoby zobowiązanej (RB-8/2014)
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 marca 2014 roku) w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi wpłynęło zawiadomienie od osoby wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki (dalej "Osoba zobowiązana") ? o dokonaniu w dniu 12 marca 2014 roku przez Osobę zobowiązaną transakcji kupna akcji Spółki w ilości 24.260 sztuk po cenie 3,17 za jedną akcję oraz 3.013 sztuk po cenie 3,11 zł za jedną akcję. Transakcje zostały dokonane w trybie sesji zwykłej na rynku regulowanym. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 w zw. z art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hc2jx

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszwa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527 23 80 580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu
2014-03-13 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hc2jx

Podziel się opinią

Share
d3hc2jx
d3hc2jx