Trwa ładowanie...
d19o53s
d19o53s
espi

HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-5/2013). (5/2013)

HAWE - Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-5/2013). (5/2013)
Share
d19o53s

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja znaczącego akcjonariusza (RB-5/2013). | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 9. stycznia 2013 roku) od Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie wpłynęło zawiadomienie o następującej treści: "Szanowni Państwo, W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego, wynikającego z Art. 69 ust. 1i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz.1539) Generali Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 15B informuje, iż w wyniku sprzedaży akcji w dniu 02 stycznia 2013 r. posiada poniżej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Hawe S.A. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału przez General i Otwarty Fundusz Emerytalny wynosiła 5 992 370 szt. (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt sztuk) akcji, co stanowiło
5,59% udziału w obecnym kapitale oraz 5,59% głosów na WZA Spółki. Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 5 088 903 szt. (słownie; pięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzy sztuki) akcji, co Stanowi 4.75% udziału w obecnym kapitale oraz 4,75% głosów na WZA Spółki." Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-10 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2013-01-10 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d19o53s

Podziel się opinią

Share
d19o53s
d19o53s