Trwa ładowanie...
d2f8n5s

Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami

Warszawa, 26.10.2015 (ISBnews) - Hawe nie podpisało umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami, w związku z zawarcie listu intencyjnego w sprawie pozyskania środków na spłatę zadłużenia, podała spółka. 

Share
d2f8n5s

"W związku z zawarciem w dniu 21 października 2015 roku listu intencyjnego z Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (...) dotyczącego pozyskania środków finansowych, przeznaczonych na spłatę zadłużenia grupy kapitałowej Hawe S.A. wobec jej wierzycieli, spółka do dnia 23 października 2015 roku nie podpisała umowy restrukturyzacyjnej z wierzycielami" - czytamy w komunikacie.

W ubiegłym tygodniu Hawe informowało wcześniej o zawarciu z Central Fund of Immovables listu intencyjnego w sprawie finansowania spłaty zadłużenia grupy kapitałowej.

Term sheet w sprawie uzgodnienia podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego obowiązuje do 30 października, przypomniano.

d2f8n5s

Hawe, Hawe Telekom, Mediatel, Agencja Rozwoju Przemysłu (ARR) i Alior Bank podpisały wcześniej aneks do porozumienia w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia Hawe, który zakłada m.in. zawarcie umowy restrukturyzacyjnej do 23 października.

Na początku października Hawe podało, że strony podpisały porozumienie term sheet w zakresie uzgodnienia podstawowych warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej restrukturyzacji i spłaty zadłużenia finansowego grupy Hawe. Do 23 października miała zostać zawarta umowa restrukturyzacyjna pomiędzy stronami porozumienia oraz pozostałymi wierzycielami wierzytelności, którzy do niej przystąpią.

Wykonanie umowy restrukturyzacyjnej polegać będzie m.in. na emisji obligacji przez Hawe Telekom, kierowanej do wierzycieli obligacji Hawe oraz obligacji Hawe Telekom oraz kierowanej do Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN, a także na zawarciu ugody w odniesieniu do wierzytelności ARP i Alior Banku.

Kolejne punkty umowy restrukturyzacyjnej przewidują zawarcie umowy pomiędzy dłużnikami i wierzycielami, która regulować będzie m.in. kolejność zaspokojenia wierzycieli i posiadaczy nowych obligacji, a także ustanowieniu szeregu zabezpieczeń.

d2f8n5s

We wrześniu ARP i Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (najwięksi wierzyciele spółek z GK Hawe) podpisały krótkoterminowe porozumienie o charakterze standstill ze spółkami z grupy Hawe. W związku z tym Hawe poinformowało, że odstąpiło od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Później do umowy standstill przystąpił także Alior Bank.

Hawe nie wykupiło w ostatnim czasie obligacji o wartości ok. 40 mln zł. Ponadto zwrotu łącznie 95 mln zł domagały się wcześniej od grupy ARP i Alior Bank.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 333 mln zł w 2014 r.

(ISBnews)

d2f8n5s

Podziel się opinią

Share
d2f8n5s
d2f8n5s