Trwa ładowanie...
d2xu0k6

HAWE - Odstąpienie od znaczącej warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży akcji (RB-77/2013) (77/...

HAWE - Odstąpienie od znaczącej warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży akcji (RB-77/2013) (77/2013)

Share
d2xu0k6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odstąpienie od znaczącej warunkowej umowy zobowiązującej sprzedaży akcji (RB-77/2013) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 24 września 2013 roku) Spółka odstąpiła od zobowiązującej umowy sprzedaży zawartej w dniu 23 lipca 2013 roku pomiędzy Bartłomiejem Gawron i Platinum New Technology S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Zobowiązująca Umowa Sprzedaży Akcji"), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375631 (dalej łącznie "Sprzedający") a Spółką, na podstawie której Spółka zobowiązała się z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających określonych w Zobowiązującej Umowie Sprzedaży Akcji, do kupienia od Sprzedających 5.540.000 (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji spółki KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362320, za cenę 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) za akcję i łączną cenę 554.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące) złotych. O zawarciu Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji oraz Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 76 z dnia 24 września 2013 roku. Zawarcie umowy rozporządzającej przenoszącej własność Akcji została uzależniona od spełnienia się warunków zawieszających określonych w Zobowiązującej Umowie Sprzedaży Akcji. Wobec niespełnienia się warunku tj. nieuzyskania satysfakcjonującego dla Spółki wyniku analizy due diligence KCSP S.A. z siedzibą w Gliwicach, Spółka odstąpiła od Zobowiązującej Umowy Sprzedaży Akcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące w zw. z §5 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-24 Krzysztof Witoń Prezes Zarządu
2013-09-24 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xu0k6

Podziel się opinią

Share
d2xu0k6
d2xu0k6