Trwa ładowanie...
d3mzyea
espi

HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...

HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2012 roku (RB - 40/2012) (40/2012)
Share
d3mzyea

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2012 roku (RB - 40/2012) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 23 marca 2012 roku (dalej NWZ). 1. Akcjonariusz: Trinitybay Investments Ltd. z siedzibą w Larnaca, Cypr Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 30.264.660 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 30.264.660 Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 71,65 Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 28,22 2. Akcjonariusz: Pioneer FIO* z siedzibą w Warszawie Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.361.853 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.361.853 Udział w liczbie głosów na NWZ [%]:12,69 Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 5,00 Pioneer FIO* - Pioneer FIO Subf. Pioneer Zrównoważony, Pioneer FIO Subf. Pioneer Akcji Polskich, Pioneer FIO Subf. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO Subf. Pioneer Aktywnej Alokacji, Pioneer FIO Subf. Pioneer Stabilnego Wzrostu. Podstawa
prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ? o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HAWE SA
(pełna nazwa emitenta)
HAWE Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-486 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Franciszka Nullo 2
(ulica) (numer)
022 501 55 00 022 501 55 01
(telefon) (fax)
info@hawesa.pl www.hawesa.pl
(e-mail) (www)
527-23-80-580 015197353
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2012-03-23 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mzyea

Podziel się opinią

Share
d3mzyea
d3mzyea