Trwa ładowanie...
d3tiadf
d3tiadf
espi

HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzen...

HAWE - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 81/2010) (81/2010)
Share
d3tiadf

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 grudnia 2010 roku (RB - 81/2010) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 grudnia 2010 roku (dalej NWZ).1.Akcjonariusz: Presto Sp. z o.o. z siedzibą w LubinieLiczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 28.132.160Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 28.132.160Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 84,24Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 26,732.Akcjonariusz: Pioneer FIO* z siedzibą w WarszawieLiczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 5.261.853Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 5.261.853Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 15,76Udział w ogólnej łącznej liczbie głosów [%]: 5,00Pioneer FIO* - Pioneer FIO Subf. Pioneer Zrównoważony, Pioneer FIO Subf. Pioneer Akcji Polskich, Pioneer FIO Subf. Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego, Pioneer FIO Subf. Pioneer Aktywnej Alokacji, Pioneer FIO Subf. Pioneer Stabilnego Wzrostu.Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 3 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 roku?o ofercie publicznej i warunkachwprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Robert Kwiatkowski Prezes Zarządu
2010-12-30 Tomasz Dera Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3tiadf

Podziel się opinią

Share
d3tiadf
d3tiadf