Trwa ładowanie...
d2xzyyz
espi

HAWE - Zmiany w składzie Zarządu Spółki. (RB-120/2011) (120/2011)

HAWE - Zmiany w składzie Zarządu Spółki. (RB-120/2011) (120/2011)

Share
d2xzyyz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 120 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HAWE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Spółki. (RB-120/2011) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym (tj. 20 grudnia 2011 roku) Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Dariusza JĘDRZEJCZYKA na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. W wyniku dokonanej zmiany Zarząd Spółki działa w następującym składzie: Jerzy KARNEY ? Prezes Zarządu Krzysztof RYBKA ? Wiceprezes Zarządu Dariusz JĘDRZEJCZYK ? Wiceprezes Zarządu Pan Dariusz JĘDRZEJCZYK (wiek: 44 lata) posiada wykształcenie wyższe, ukończył z wyróżnieniem Wydział Elektroniki Politechniki Łódzkiej, ze specjalizacją w systemach telekomunikacyjnych oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ze specjalizacją w zarządzaniu i marketingu. Doświadczenie zawodowe: - 1992-1994 SPIN Sp. z o.o. ? Menedżer Projektów, odpowiedzialny za sprzedaż i zarządzanie sieciami komputerowymi i projektami teleinformatycznymi; - 1994-2000 Andersen Consulting Sp. z o.o. ? Menedżer w Dziale Doradztwa Strategicznego, kierował licznymi
projektami związanymi z przygotowaniem strategii dla firm oraz reinżynierią procesów biznesowych dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Europie oraz USA; - 2000-2002 ce-market.com S.A ? Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny, odpowiedzialny za rozwój oferty i kierowanie bieżącą działalnością firmy, wspólnego przedsięwzięcia grup kapitałowych Impexmetal i Prokom, pierwszej internetowej platformy handlu metalami w Europie Centralnej; - 2002-2011 Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o. ? Dyrektor Departamentu Strukturalnego Rozwoju i Zarządzania Produktami, odpowiedzialny za dynamiczny rozwój firmy w obszarze data (od 2004 ponad 5-krotny wzrost przychodów, nr 1 na rynku), a także planowanie roadmapy i priorytetyzację wszystkich inicjatyw biznesowych prowadzonych w firmie oraz opracowanie koncepcji, wdrożenie i wprowadzenie na rynek wszystkich produktów głosowych i niegłosowych firmy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dariusz JĘDRZEJCZYK: - nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec HAWE S.A. w
Warszawie oraz spółek Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS; Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust.1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzyyz

| | | HAWE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HAWE | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-486 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Franciszka Nullo | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 501 55 00 | | 022 501 55 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@hawesa.pl | | www.hawesa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-23-80-580 | | 015197353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Jerzy Karney Prezes Zarządu
2011-12-20 Krzysztof Rybka Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2xzyyz

Podziel się opinią

Share
d2xzyyz
d2xzyyz