Trwa ładowanie...
d3eiepu

HETAN TECHNOLOGIES - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na d ... - EBI

HETAN TECHNOLOGIES - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 września 2015 roku (31/2015)

Share
d3eiepu
NEW CONNECT
Raport EBI nr 31 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 września 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Hetan Technologies S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 30 września 2015 roku o godzinie 14.00 w Kancelarii Notarialnej Aliny Cytryńskiej, Aleja Solidarności 155 lok. 5, 00-877 Warszawa. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do wiadomości: 1) Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 2) Projekty uchwał na NWZA 3) Wzór pełnomocnictwa na NWZA 4) Informacja o ogólnej liczbie akcji Hetan Technologies S.A. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis
InformacjaoogolnejliczbieakcjinaZwyczajneWalneZgromadzeniewdniu_30.09-3.pdf
OgloszenieozwolaniuNadzwyczajnegoWalnegoZgromadzeniawdniu30wrzesnia20-0.pdf
ProjektyuchwalnaNadzwyczajneWalneZgromadzeniewdniu30wrzesnia2015-1.pdf
WzorpelnomocnictwanaNadzwyczajneWalneZgromadzeniewdniu30wrzesnia2015-2.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Arno Alexander Sardelic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3eiepu

Podziel się opinią

Share
d3eiepu
d3eiepu