Trwa ładowanie...
d3fiipr

HMSG S.A. - Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji (26/2010)

HMSG S.A. - Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji (26/2010)

Share
d3fiipr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-28
Skrócona nazwa emitenta
HMSG S.A.
Temat
Informacja o zbyciu znaczącego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HMSG S.A. (Emitent) z siedzibą w Ciechanowie informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 28.12.2010r. otrzymał zawiadomienie od pana Janusza Paszek o zbyciu znaczącego pakietu akcji Spółki. Pan Janusz Paszek informuje, że w wyniku transakcji sprzedaży w dniu 6.12.2010 r. na rynku NewConnect 335.140 sztuk akcji Spółki, posiada obecnie mniej niż 5% akcji Spółki. Pan Janusz Paszek posiadał przed sprzedażą 880.000 sztuk akcji stanowiących 6,19% udziału w ogólnej liczbie akcji i taki sam udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu HMSG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fiipr

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-28 Bartłomiej M. Matusiak Prezes Zarządu Bartłomiej M. Matusiak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fiipr

Podziel się opinią

Share
d3fiipr
d3fiipr