Trwa ładowanie...
d1pm1jr
espi

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - Informacja o nabyciu akcji Spółki (6/2011)

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A. - Informacja o nabyciu akcji Spółki (6/2011)
Share
d1pm1jr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
HOTBLOK S.A.
Temat
HOTBLOK S.A. - Informacja o nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 28.01.2011r. otrzymał listem poleconym zawiadomienie od Pana Zenona Tudziarza o następującej treści :"W związku z powzięciem w dniu 25 stycznia 2011r. informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy Katowice?Wschód w Katowicach, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki HOTBLOK S.A. do kwoty 14 000 000 złotych w drodze emisji 9 200 000 akcji serii K , niniejszym informuję, że w drodze emisji akcji serii K nabyłem 3 194 496 sztuk akcji Spółki HOTBLOK S.A.Obecnie posiadam akcji 3 194 496 Spółki HOTBLOK S.A., co stanowi 22,82 % udział w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,82% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu.Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego nie posiadałem akcji Spółki HOTBLOK S.A. "

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Jarosław Lenartowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pm1jr

Podziel się opinią

Share
d1pm1jr
d1pm1jr