Trwa ładowanie...
d2kkzf5

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A.-informacja o zmianie stanu posiadanych akcji Spółki (4/2013)

HOTBLOK S.A. - HOTBLOK S.A.-informacja o zmianie stanu posiadanych akcji Spółki (4/2013)

Share
d2kkzf5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | HOTBLOK S.A.-informacja o zmianie stanu posiadanych akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HOTBLOK S.A. informuje, że w dniu 25 stycznia 2013 roku otrzymał od firmy Carlson Ventures International Limited zawiadomienie o następującej treści: " Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 1 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych(Dz.U. z 2005 r.nr 184, poz. 1539 z póź, zm.) Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola ("Carlson") zarejestrowana w rejestrze BVI Financial Services Commission no 1040497 zawiadamia, iż w dniu 25 stycznia 2013r. w wyniku transakcji na rynku regulowanym nabył 1 650 000 akcji HOTBLOK S.A. Przed transakcją z dnia 25 stycznia 2013 r . Carlson posiadał 5 350 000 akcji HOTBLOK S.A, które stanowiły 7,64% udziału w kapitale i dawały prawo do 5 350 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,64% w głosach na walnym zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji nabycia akcji, z dnia 25 stycznia 2013 r.Carlson posiada 7 000 000 akcji
HOTBLOK S.A, które stanowią 10,00 % udziału w kapitale i dają prawo do 7 000 000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,00% w głosach na walnym zgromadzeniu. Jednocześnie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5i 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami Carlson informuje, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Spółkę w ciągu nadchodzących 12 miesięcy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kkzf5

| | | HOTBLOK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HOTBLOK S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-125 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Emilii Plater | | 49 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 360 17 69 | | (32) 360 17 69 w. 4 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | hotblok@hotblok.pl | | www.hotblok.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6342463031 | | 277556406 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Robert Flak Prezes Zarządu
2013-01-28 Piotr Kisieliński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kkzf5

Podziel się opinią

Share
d2kkzf5
d2kkzf5