Trwa ładowanie...
d2vnplb
d2vnplb
espi

HUSSAR GRUPPA - Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (1/2014) - EBI

HUSSAR GRUPPA - Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji (1/2014)
Share
d2vnplb
CATALYST
Raport EBI nr 1 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Przydzielenie dostępu do Elektronicznej Bazy Informacji
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Hussar Gruppa S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzielił emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (nazwa skrócona EBI). Z dniem 9 lipca 2014 roku spółka Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Podstawa prawna: §10 Załącznika do Uchwały 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. z późn. zm. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
KONRAD KĄKOLEWSKI PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2vnplb

Podziel się opinią

Share
d2vnplb
d2vnplb