Trwa ładowanie...
d3w31ma

HUTMEN - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną (informacja poufna) (3/2013)

HUTMEN - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną (informacja poufna) (3/2013)

Share
d3w31ma

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną (informacja poufna) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hutmen S.A. informuje, że w dniu wczorajszym Walcownia Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, spółka zależna od Emitenta, zawarła z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie umowę kredytową na kwotę 22.000.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony złotych). Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Termin ostatecznej spłaty kredytu został określony na dzień 05.02.2014 r. Podstawowymi zabezpieczeniami kredytu są: weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, zastaw rejestrowy zabezpieczający wierzytelność na zapasach o wartości 22.500.000 zł, poręczenie za kredyt, hipoteka do kwoty 28.000.000 zł na nieruchomości należącej do Kredytobiorcy w miejscowości Czechowice-Dziedzice, potwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych. Podanie niniejszej
informacji do wiadomości publicznej uzasadnione jest faktem, iż uzyskanie kredytu może mieć istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

| | | HUTMEN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HUTMEN | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 33-48-300 | | 071 339-03-47 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@hutmen.pl | | www.hutmen.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8960000196 | | 931023629 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-07 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2013-02-07 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3w31ma

Podziel się opinią

Share
d3w31ma
d3w31ma