Trwa ładowanie...
d2d3o5o
d2d3o5o
espi

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta (3/2011)

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta (3/2011)
Share
d2d3o5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HUTMEN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy przez podmiot zależny od Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HUTMEN S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 lutego 2011 roku, otrzymał zawiadomienie od Walcowni Metali "Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach?Dziedzicach, podmiot zależny od Hutmen S.A., zawiadomienie, iż Zarząd WM "Dziedzice" S.A.., w dniu 2 lutego 2011r ., podpisał umowę ze Spółką KARO BHZ Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu.Przedmiotem ww. umowy jest dostawa przez KARO BHZ Sp. z o.o. złomów metali nieżelaznych.Cena za poszczególne partie dostarczanych złomów została ustalona jako iloczyn ceny miedzi katodowej (średnia oficjalnych notowań settlement dla miedzi grade "A" na Londyńskiej Giełdzie Metali z uzgodnionego okresu ustalania cen) i średniego kursu dolara amerykańskiego w NBP z uzgodnionego okresu ustalania cen oraz współczynnika stałego ustalonego przez strony umowy.Szacowana wartość umowy, według aktualnych cen miedzi, wynosi: 250 mln zł netto.Umowa została zawarta na czas określony od 01.03.2011r. do 31.12.2011r.Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie
stosowanych dla umów tego typu.Kryterium uznania umowy za znaczącą?wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych HUTMEN S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwaemitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-234 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grabiszyńska 241
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Kazimierz Śmigielski Prezes Zarządu
2011-02-03 Jan Sendal Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2d3o5o

Podziel się opinią

Share
d2d3o5o
d2d3o5o