Trwa ładowanie...
dc3qlyk
espi

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (37/2011)

HUTMEN - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (37/2011)
Share
dc3qlyk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-01
Skrócona nazwa emitenta
HUTMEN
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hutmen S.A. informuje, iż otrzymał zawiadomienie, że w dniu 30 listopada 2011 roku Zarząd Walcowni Metali "Dziedzice" S.A., podmiotu zależnego od Hutmen S.A., drugostronnie podpisał umowę z dnia 28 października 2011 roku zawartą pomiędzy Mennicą Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, a Walcownią Metali "Dziedzice" S.A. z siedzibą w Czechowicach - Dziedzicach. Przedmiotem ww. umowy jest dostarczanie, w okresie od grudnia 2011 do grudnia 2012 r., do Mennicy Polskiej S.A., krążków monetarnych, których producentem jest Walcownia Metali Dziedzice S.A. Łączna wartość krążków monetarnych będących przedmiotem umowy wynosi 39.597.185,64 PLN. Postanowienia zawartej umowy nie odbiegają od warunków stosowanych w tego rodzaju umowach handlowych. Kryterium uznania umowy za znaczącą ? wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych Hutmen S.A. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RMF GPW

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HUTMEN SA
(pełna nazwa emitenta)
HUTMEN Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łucka 7/9
(ulica) (numer)
071 33-48-300 071 339-03-47
(telefon) (fax)
biuro@hutmen.pl www.hutmen.pl
(e-mail) (www)
8960000196 931023629
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Jan Ziaja Prezes Zarządu
2011-12-01 Kazimierz Śmigielski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc3qlyk

Podziel się opinią

Share
dc3qlyk
dc3qlyk