Trwa ładowanie...
d2lcpld
espi

HYDROBUDOWA POLSKA - Otrzymanie zawiadomienia od PBG o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki...

HYDROBUDOWA POLSKA - Otrzymanie zawiadomienia od PBG o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki (68/2012)
Share
d2lcpld

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYDROBUDOWA POLSKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia od PBG o zmniejszeniu stanu posiadania akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. w upadłości układowej ("Spółka") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie od PBG S.A. w upadłości układowej ("PBG") o zmianie stanu posiadania akcji Spółki i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Według przekazanego Spółce zawiadomienia, zmniejszenie udziału PBG w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki jest wynikiem sprzedaży przez Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Warszawie ("PBP") kolejnych (patrz: raport bieżący nr 58/2012 oraz 63/2012) akcji Spółki, dotychczas należących do PBG. Akcje te były przedmiotem zastawu finansowego i rejestrowego, ustanowionego na podstawie umowy zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach Spółki z dnia 29 czerwca 2011 r. zawartej przez PBG i PBP ("Umowa Zastawnicza"), będącego zabezpieczeniem Umowy Kredytowej nr K 2/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r. W wyniku dokonanych przez PBP transakcji od dnia 24 lipca do 2 sierpnia 2012 r., w związku z udzielonym przez PBG w
Umowie Zastawniczej upoważnieniem, zostało sprzedanych łącznie 4.278.574 akcji Spółki, stanowiących 2,03% w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Przed zmianą stanu posiadania, PBG posiadała 122.852.299 akcji Spółki, z których przysługiwało łącznie 122.852.299 głosów, stanowiących 58,35% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, z czego PBP posiadało upoważnienie do złożenia w domu maklerskim zleceń sprzedaży wszystkich lub tylko niektórych akcji Spółki w odniesieniu do 40.550.036 akcji Spółki. Po dokonaniu sprzedaży akcji Spółki przez PBP, PBG posiada 118.573.725 akcji Spółki, z których przysługuje łącznie 118.573.725 głosów, stanowiących 56,31% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów, z czego PBP posiada upoważnienie do złożenia w domu maklerskim zleceń sprzedaży wszystkich lub tylko niektórych akcji Spółki w odniesieniu do 36.271.462 akcji Spółki. W przekazanym Spółce zawiadomieniu wskazano ponadto, że nie istnieją podmioty zależne od PBG, które
posiadają akcje Spółki oraz że zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez PBG, będąca przedmiotem przekazanego zawiadomienia, nie nastąpiła w związku z posiadaniem akcji w sytuacji określonej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYDROBUDOWA POLSKA SPÓLKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
HYDROBUDOWA POLSKA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo k/Poznania
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
061 664 19 50 061 664 19 51
(telefon) (fax)
polska@hbp-sa.pl www.hbp-sa.pl
(e-mail) (www)
888-020-59-44 910097080
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Jakub Miler Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lcpld

Podziel się opinią

Share
d2lcpld
d2lcpld