Trwa ładowanie...
dr4qcfc
espi

HYDROBUDOWA POLSKA - Złożenie oświadczenia przez Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu transakcji n...

HYDROBUDOWA POLSKA - Złożenie oświadczenia przez Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki w 2010 roku (7/2011)
Share
dr4qcfc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
HYDROBUDOWA POLSKA
Temat
Złożenie oświadczenia przez Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki w 2010 roku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A. informuje, iż w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymał oświadczenie przekazane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Członka Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu w dniu 22 kwietnia 2010 r. transakcji na akcjach spółki HYDROBUDOWA POLSKA SA.Transakcja polegała na objęciu od subemitenta usługowego 20 000 akcji zwykłych na okaziciela serii L HYDROBUDOWY POLSKA SA w ramach programu motywacyjnego spółki zależnej HYDROBUDOWY 9 S.A. za cenę 0,14 zł za akcję.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Bartosz Basa Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dr4qcfc

Podziel się opinią

Share
dr4qcfc
dr4qcfc