Trwa ładowanie...
dcske5l
dcske5l
espi

HYGIENIKA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H...

HYGIENIKA - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H (53/2013)
Share
dcske5l

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Hygienika S.A. na zasadzie § 34 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie), informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 22 lipca 2013 roku) otrzymał uchwałę nr 813/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPW") z dnia 19 lipca 2013 roku (dalej "Uchwała"), zgodnie z którą Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 3.930.000 (trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki HYGIENIKA S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda (dalej "Akcje Serii H"). Zgodnie z Uchwałą, wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu giełdowego w trybie zwykłym na rynku podstawowym nastąpi z dniem 23 lipca 2013 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 lipca 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLHGNKA00028". | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dcske5l

Podziel się opinią

Share
dcske5l
dcske5l