Trwa ładowanie...
d3zla33
d3zla33
espi

HYGIENIKA - Rejestracja zmian w statucie Spółki (69/2014)

HYGIENIKA - Rejestracja zmian w statucie Spółki (69/2014)
Share
d3zla33

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian w statucie Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33/2009 poz.259 z póź.zm.), Zarząd Hygienika S.A. informuje, że w dniu 09 lipca 2014r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie rejestracji min. zmian w Statucie Spółki. Zarejestrowane zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwały nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika S.A. z dnia 9 czerwca 2014r. w sprawie zmiany statutu Spółki. Zmiana dotyczyła postanowień § 5 ust 1.Statutu Spółki, która dostosowała jego treści do aktualnej wysokości kapitału zakładowego w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz zarejestrowaniem tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2014r i raportem bieżącym 60/2014r. Obecnie kapitał zakładowy Spółki
Hygienika S.A wynosi 53.281.624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych. Przed zmianą treść § 5 ust 1 Statutu brzmiała: Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 43 281 624 (czterdzieści trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złotych i nie więcej niż 53 281 624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote i dzieli się na 2.138.125 (dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, 3 930 000 akcji serii H o numerach od H0 000 001 do H3 930 000 oraz nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej
niż 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I. Po zarejestrowaniu zmiany treść § 5 ust 1 Statutu brzmi: Kapitał zakładowy spółki wynosi 53.281.624 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery) złote i dzieli się na 2.138.125 akcji serii A1 o numerach od 1 do 2.138.125, 1.400.000 akcji serii B o numerach od 2.138.126 do 3.538.125, 7.076.250 akcji serii C o numerach od 3.538.126 do 10.614.375, 10.614.375 akcji serii D o numerach od 10.614.376 do 21.228.750, 2.122.874 akcji serii E o numerach od 21.228.751 do 23.351.624, 16.000.000 akcji serii G o numerach od G00 000 001 do G16 000 000, 3 930 000 akcji serii H o numerach od H 0 000 001 do H 3.930.000 oraz 10.000.000 akcji serii I o numerach I 00 000 001 do I 10 000 000. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 015 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zla33

Podziel się opinią

Share
d3zla33
d3zla33