Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

HYGIENIKA - Skup akcji własnych (35/2012)

HYGIENIKA - Skup akcji własnych (35/2012)
Share
d4bp3e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu działając zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych (Dziennik Urzędowy L 336 , 23/12/2003 P. 0033 ? 0038), oraz w oparciu o postanowienia uchwały nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HYGIENIKA SA z dnia 31.01.2012 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i/lub w trybie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, informuje, że Spółka planuje nabywać akcje własne w ramach programu skupu akcji własnych. Z uwagi na wyjątkowo niską płynność na rynku ,Spółka może przy nabywaniu tych akcji przekroczyć granicę 25% średniego dziennego wolumenu akcji Spółki w danym dniu na rynku regulowanym, na którym dokonywany będzie zakup, przy czym nie więcej niż 50% średniego dziennego wolumenu.
Odrębne powiadomienie o zamiarze przekroczenia 25% średniego dziennego wolumenu w programie skupu akcji własnych zostało ? zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. ? przesłane na adres siedziby Komisji Nadzoru Finansowego oraz na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 701 034 35 15 705
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2012-06-13 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7