Trwa ładowanie...
d3gh0lb
espi

HYGIENIKA - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaz...

HYGIENIKA - Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii E Spółki Hygienika S.A. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst (28/2013)
Share
d3gh0lb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2013
Data sporządzenia: 2013-04-24
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Uchwała Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii E Spółki Hygienika S.A. w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Hygienika S.A. informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Uchwałą Nr 430/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. postanowił określić dzień 25 kwietnia 2013 r., jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 24.190 (dwudziestu czterech tysięcy stu dziewięćdziesięciu ) obligacji na okaziciela serii E spółki Hygienika S.A., o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLHGNKA00127". Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił notować wyżej wymienione obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "HGN1214". Podstawa prawna: §4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

HYGIENIKA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
HYGIENIKA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-700 Lubliniec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Powstańców Śląskich 54
(ulica) (numer)
034 35 15 010 034 35 15 029
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5220100924 011302860
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-04-24 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gh0lb

Podziel się opinią

Share
d3gh0lb
d3gh0lb