Trwa ładowanie...
d37s13b
espi

HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 7 z dnia 01.08.2011 roku dotyczącej emisj...

HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 7 z dnia 01.08.2011 roku dotyczącej emisji obligacji serii A (51/2011)

Share
d37s13b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-20
Skrócona nazwa emitenta
HYGIENIKA
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie zmiany Uchwały nr 7 z dnia 01.08.2011 roku dotyczącej emisji obligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając zgodnie z treścią Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A ( Emitent, Spółka ) informuje, że w dniu 19.12.2011 r. Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 13/2011 w sprawie zmiany Uchwały Zarządu nr 7/2011 z dnia 01.08.2011 r. dotyczącej emisji 5.000 dwuletnich obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) zł każda. Uchwała zmieniona została w zakresie dodania zapisu, następujacej treści: - dniem Wykupu Obligacji Serii A będzie dzień 31 lipca 2013 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37s13b

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 701 | | 034 35 15 705 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu
2011-12-20 Łucja Latos Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37s13b

Podziel się opinią

Share
d37s13b
d37s13b